Logga in
Länkmeny

Verksamhet

Låt Södra Trögd leva!

Uppmaningen var skriven av Ann-Charlotte Karlström och manade till ett upprop för att folk skulle engagera sig att förmå de

lokala politikerna i Enköping att utveckla möjligheterna till en fortsatt bra service för såväl äldre som barn i Lillkyrka.

Redan i april samma år genomfördes ett antal möten mellan de boende i Lillkyrka och representanter ur Enköpings kommun.

Sedan dess har ett stort antal möten genomförts i samma anda, att bibehålla och förbättra möjligheterna till att kunna bo och leva i Lillkyrka.

Villaföreningen är allt sedan starten på 70-talet fortsatt en ”partipolitiskt neutral sammanslutning av ägare eller innehavare av

villafastighet, radhus, annat eget hem, fritidshus eller tomt där sådant kan uppföras.” Detta var de stadgar som antogs vid mötet i

Lillkyrkaskolan den19/10 1974.

Villaföreningen har sedan dess verkat främst för frågor som rör trafiksäkerhet och övrig säkerhet inom samhället, när de som exempel

redan år 2001 begärde att få en sänkning av hastigheten till 30 km/h i och genom Lillkyrka, men även i frågor rörande trivsel och miljön inom området.

Detta arbete har naturligtvis fortsatt genom åren och idag upplever Villaföreningen ett gott samarbetsklimat med såväl

Enköpings kommun som med Polismyndigheten, där ett antal projekt genomfört i en god och öppen dialog.

Samarbete med Lillkyrkaskolan och förskolan

Villaföreningen arbetar även aktivt för att förbättra säkerheten för barnen i Lillkyrka.

En omfattande riskinventering inleddes redan under 2010, och har presenterats för såväl representanter för

Enköpings kommun som för den tidigare rektorn vid Lillkyrkaskolan.

Dialogen och resultaten från möten med såväl rektorn som med Enköpings kommun har varit positiv och visar

på en stark vilja att tillsammans försöka förbättra boende och skolmiljön i samhället.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.