Information från Polismyndigheten

Publicerad onsdag 18 dec 2019, 16:02

NYHETERAktuell information avseende grannsamverkan med statistik från Polismyndigheten

Grannsamverkan och lokal lägesbild
Grannsamverkan handlar främst om att grannar samverkar i nätverk för att motverka brott i
bostadsområdet. Genom nätverket kan de boende hjälpas åt att hålla uppsikt över varandras
bostäder och närområdet. Arbetet sker i samverkan med polisen som bistår med kunskap
och information.
Under sommaren har läget varit lugnt. Det har även varit ett lågt inflöde även från Er ute i Grannsamverkanområdena kopplat till iakttagelser och tips till polisen.
De senaste månaderna har vi dock sett en trend av till ökande antal inbrott i bostädermed tillvägagångssätt att hela försterkassetter blockats bort
för att på så sätt få tillträde till bostaden.
De senaste månaderna har vi även haft en våg av båtmotorstölder. Stölderna kopplat till båtar har uteslutande skett från obevakade bryggor.
Kontakpersoner för Grannsamverkan:
Huvudkontaktombud för Lillkyrka är Patrik Persson Gullbergsvägen 12
Kontaktombud för Prästvägen, Klockarevägen samt Ringarevägen är Mats Schenström Prästvägen 4
Kontaktombud för Skolvägen samt Gullbergsvägen Erik Nordström Gullbergsvägen 18
Kontaktombud för ytterområdet Lillkyrka Kjell-Åke Hallgren Hässlinge 3
För att titta på statistik över händelser under året behöver du gå in under fliken BILDGALLERI på denna hemsida.
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.