Nyheter

Årsmöte 2024 plus städdag med grill

Välkomna till årsmöte för Lillkyrka Villaförening 2024 den 12 maj Start klockan 13. 00 i Klubbstugan (lilla röda byggnaden bakom idrottshallen) Dagen inleds dock med städdag med start klockan 10. 00 vid Fornstugan (Vindskyddet bakom idrottshuset) Passa på att träffa vänner och nya grannar över en bit grillat, vilket Villföreningen bjuder på

Trögdsdagen 2022

Välkommen till Trögdsdagen i Lillkyrka den 24 september 2022 Ett samarbete mellan Enköpings kommun, STik samt Lillkyrka Villaförening

Grannsamverkan i Lillkyrka

Grannsamverkan har stratats upp sedan 2017 i Lillkyrka. Samarbetet med Polismyndigheten fungerar bra och Villaföreningen erhåller kontinuerligt en uppdaterad lägesbild avseende statistik för Enköping och Håbo när det gäller inbrott. Ett antal kontaktombud och ett huvudombud är utbildade och kommer att presenteras närmare på denna sida under juni månad

Medlemsavgifter 2023

Vid årsmötet för Lillkyrka Villaförening 2022 fattades beslutet att medlemsavgiften för 2023 skulle vara oförändrad. Det innebär 100 kr/år för enskild medlem samt 200 kr/år för familj

Befattningar i styrelsen 2022

Styrelsen har under ett antal år bestått av sju stycken ordinarie ledamöter och två suppleanter. Vid årsmötet den 6 maj 2018 beslöt mötet att styrelsen skall bestå av endast fem ordinarie ledamöter samt två suppleanter. Detta i enlighet med de stadgar som antogs för Villaföreningen 1974

Information från Polismyndigheten

Aktuell information avseende grannsamverkan med statistik från Polismyndigheten

Städdag och lite grillat 2019

Lillkyrkas egen kampanj "Skräpa upp" 2019 Välkomna till städdag

Välkommen till vår föreningssida

Välkommen till vår hemsida.

Lansering av ortsanalysen för Södra Trögd

Lansering av ortsanalys för Södra Trögd vid kommunfullmäktige 16 maj 2016
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.